Holy Pilgrimage - Hindu temples in Netherlands-4/2
Holy Pilgrimage - Hindu temples in Netherlands

Shri Sanatana Dharma,  Amsterdam ,Netherlands
(Continued)
Shri Sitaram Dhaam
Hogendijk 6
1105AC Amsterdam Zuidoost

Telefoon:
Mandir: 0294266942
Pt Shankar: 0647334747
Pt Krishna: 0644737431
“Sitaram Hanuman Sitaram Hanuman
Sitaram Hanuman Sitaram Hanuman“
Navaratri (shardiya)
In de gunstige maand Ashwin begint het navaratri, dat de eerste negen dagen van deze maand groots wordt gevierd. Het festival ter ere van maa Durga, de Goddelijke Moeder, symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. In verschillende delen van Bharat( India) wordt het in verschillende stijlen gevierd. Het is Durga geweest die Mahisasur, de demon in de vorm van een buffel, heeft overwonnen.


Vijaaya Dashami
Tiende dag Van Shukla Paksha Ashwin Vijaaya Dashami gevierd, de dag van overwinning. Het brengt de negen dagen van de Goddelijke moeder tot een gelukkig einde. Deze viering is ter ere van de overwinning van Shri Ram op Zijn tegenstander Raavana, de demonenkoning van Lanka.

Shri Ram riep Durga Mata aan in Zijn beslissende slag tegen Ravaana en won door de genade van Durga Mata. Daarom wordt deze dag Vijaaya Dashmi genoemd. Deze dag is een van de belangrijkste van de vedische feestdagen.


Makra Sankarnti
Midden januari komt Surya, de zon, in het teken Makra (Steenbok) hetgeen als een zeer heilig moment in het jaar wordt gezien en als Makara Sankranti wordt gevierd. De mensen gaan op bezoek bij hun buren, vrienden en familieleden en delen speciale Laddu uit. Ook worden de nieuwe gewassen, vruchten en andere geschenken uitgedeeld.


Tulsi Vivah Vivah Puja
Tulsi (basilicum)
Eén van de heiligste planten van de Hindoes is de Tulsi plant (ocimum sanctum). Er is geen enkel Hindoe huishouden waar geen Tulsi voor het huis te zien is. De Tulsi plant wordt met veel eerbied behandeld, omdat hij wordt gezien als de incarnatie van Vrinda, de deugdzame vrouw van Jalandhar. Elke gelovige Hindoe verzorgt de plant goed door hem dagelijks water te geven en hem te vereren tijdens het bidden.

Verhaal
Tulsi, de plant, was in haar vorige leven Vrinda, de dochter van de reus Nemi of Kalanemi. Tulsi was getrouwd met de demon Jalandhar. Haar man was volgens de legende geboren uit het zweet van Shiva, dat in de oceaan terecht was gekomen toen het zweet hem uitbrak toen hij beledigd werd door Heer Indra. Omdat hij werd geboren in het water (Jala), werd hij Jalandhar genoemd. Hierdoor eiste hij heerschappij over de oceaan en door deze erfenis eiste hij aan Indra alle 14 schatten terug die uit de oceaan gekolkt waren. Maar Indra, de koning van de Goden, weigerde te gehoorzamen. Om Indra te wreken, aanbad Jalandhar Brahma en deed hij een zware boetedoening. Brahma was vereerd en schonk hem vrijheid van de dood zolang zijn vrouw Vrinda deugdzaam en rein bleef.

Vrinda
Vrinda stond bekend om haar trouw en reinheid. Jalandhar was hierdoor vrij zeker van zijn leven. Hij begon een oorlog tegen Indra en viel Amaravati binnen, de hoofdstad van Swarga, waardoor hij alle Goden dwong te vluchten. Ze zochten Shiva en Vishnu’s bescherming en vochten tegen de demonen, maar verloren de oorlog. Jalandhar was onoverwinne-lijk geworden in de drie werelden dankzij Vrinda.

Strategie
Vishnu stuurde Lakshmi naar Jalandhar om het geheim van zijn eeuwige leven te weten te komen. Jalandhar viel voor haar charmes en onthulde het geheim. Toen Vishnu dit te weten kwam, stuurde hij Shiva in Jalandhar’s gedaante naar Vrinda om haar te misleiden, maar dit plan mislukte. Toen maakte Vishnu een ander plan. De Goden bedrogen Vrinda met het valse nieuws dat haar man was gedood in de oorlog. De verminkte hoofden en lichamen van twee apen werden voor haar neergezet en ze geloofde dat het lichaam van haar man voor haar stond. Ze was ontroostbaar. Toen kwam een sadhu langs en door het citeren van enkele mantras zette hij het hoofd en lichaam weer in elkaar en Vishnu, die er precies zo uitzag als Jalandhar, stond voor haar. In een vlaag van opwinding dacht Vrinda dat dit echt haar man was en omhelsde ze hem. Maar toen realiseerde ze zich haar fout en verloor ze haar deugdzaamheid doordat ze het lichaam van een andere man had omhelsd. En nadat Vrinda haar heiligheid had verloren, werd Jalandhar vermoord.

Vloek
Toen Vrinda erachter kwam wat voor verschrikkelijke daad Vishnu had verricht, vervloekte ze hem dat hij in een zwarte steen veranderde. Dit is de reden waarom Vishnu in een Shaligram is veranderd, de ammoniet die gevonden is in de rivier Gandaki. Vrinda reincarneerde in een volgend leven als tulsi. Vishnu herkende Vrinda in deze tulsi en viel voor Vrinda’s reinheid en had spijt van wat hij haar had aangedaan. Hij trouwt met tulsi op de 11e dag van de maand Kartrik. Op deze dag wordt Tulsi vereerd en vraagt men om echtelijke relaties te zegenen en problemen op te lossen.


De vedische kalender als leidraad in Nederland
De vedische kalender (panchangam) is een leidraad niet alleen voor religieuze feesten het hele jaar door, maar ook voor het plannen van huwelijken, openen van een onderneming, eerste steenlegging, etc. Voor het bepalen van feestdagen en plannen van gelegenheden is het belangrijk te weten hoe de sterrenhemel (zon, maan, soms ook andere planeten, dierenriemtekens, Nakshatra’s) er op een bepaald tijdstip uitziet. Dit kan bijvoorbeeld het tijdstip van zonsopgang (begin van de vedische dag) of van zonsondergang zijn, opkomst van de maan, of een ander tijdstip of tijdsperiode in de nacht of dag.
Plaats van zon, maan, andere planeten, Nakshatra’s, de Tithi’s (“maan”-dagen) aan de hemel zijn op elk moment voor elke plaats in de wereld hetzelfde (geocentrisch). Maar de lokale tijden op verschillende plaatsen in de wereld kunnen op dat moment erg verschillend zijn. In de ene plaats, bijvoorbeeld India, kan het op dat moment al dag zijn, en in de andere plaats, bijvoorbeeld Nederland, nog nacht. Zeg dat op dat moment de Saptami Tithi gezien wordt, die even later plaats maakt voor de Ashtami Tithi. Dat kan betekenen dat bij zonsopgang in India Saptami Tithi aanwezig is en bij zonsopgang in Nederland reeds de volgende tithi: Ashtami Tithi.
Berekening van festivals is veelal gebaseerd op aanwezigheid van een bepaalde tithi bij zonsopgang, of een ander tijdstip of tijdsperiode gedurende nacht of dag. Omdat de zonsopgang in Nederland veel later is dan in India, kan, zoals hierboven ook al aange-geven, in Nederland een andere tithi bij zonsopgang gezien worden dan in India. Als de dagkeuze voor een festival op de aanwezigheid van een tithi bij zonsopgang gebaseerd is, kan dat dus betekenen dat in Nederland een feest een dag eerder dan in India gevierd dient te worden. Dit kan ook het geval zijn als de feestkeuze afhangt van andere tijdstippen of tijdsperioden (muhurta’s) gedurende nacht/dag. Dit betekent dat men bij festival keuze of planning van een ceremonie de lokale vedische kalender (in het geval van Nederland de vedische kalender van Nederland) dient te gebruiken voor berekeningen.
Bovendien: De lengte van dag en nacht (verschil tussen zonsopgang en ondergang of omgekeerd) kunnen ook erg verschillen tussen verschillende plaatsen in de wereld. In het Noorden zijn in de zomer de dagen langer en de nachten korter, dat wil zeggen de zonsopgang is relatief veel vroeger en de zonsondergang veel later dan bijvoorbeeld in zuidelijke gebieden. In de winter is het omgekeerde het geval. De lengte van Muhurta’s (afhankelijk van het tijdsverschil tussen zonsopgang en zonsondergang of omgekeerd) kan hierdoor verschillen op verschillende plaatsen in de wereld. Dit heeft zijn consequenties voor het berekenen van sommige festivals of ceremoniele gelegenheden. Dit noopt ons er ook toe bij de vedische kalender te kijken naar lokale gegevens.
Wanneer de ascendant (Lagna) belangrijk is voor het berekenen van ceremoniele gelegenheden, zoals bijvoorbeeld gunstig tijdstip voor huwelijk, is het vanzelfsprekend belangrijk dit te bekijken op basis van lokale gegevens. De ascendant verandert ongeveer elke 2 uur, en is op verschillende plaatsen in de wereld verschillend. Voor het uitrekenen van de juiste ascendant zijn lokale gegevens noodzakelijk.
Men kan argumenteren dat de vedische kalender in Nederland afgeleid kan worden op basis van een vedische kalender berekend voor een plaats in India. Wat betreft de situatie van dierenriemtekens, Nakshatra’s, tithi’s etc. is dit het geval, als tenminste nauwkeurig met het tijdsverschil rekening gehouden wordt. Echter, men zal altijd de lokale tijdstippen van met name zonsopgang en/of zonsondergang dienen te bekijken en hetzelfde is het geval als muhurta’s of ascendanten in het geding zijn: hierbij heeft men niets aan gegevens van plaatsen in India.
Er zijn ook argumenten om religieuze feesten te houden afgestemd op de tijden of dagen dat deze ook in India plaatsvinden. Dit is een keuze. We moeten ons echter bewust zijn dat als we uitgaan van de vedische kalender, zoals die geldt voor Nederland, er andere keuzes van tijdstip of dag kunnen zijn voor feesten, gelegenheden of ceremonies dan het geval zou zijn volgens een vedische kalender gemaakt voor een plaats in India.
Bron: Bhaskaranand, verbonden met de ashram Sada Shiva Dham in Loenen, vedische astroloog en psycholoog, wburgmans@gmail.com.
PANCHANGAM bestellen:

2013/2014

te bestellen door 16,95 over te maken op ING 1726138 tnv Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

vergeet niet uw adresgegevens in erbij te vermelden anders kunnen we hem niet sturen.
Vivah Muhurta 2013

April 29
Mei 2, 3, 6, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
Juni, 2,
Juli 11, 13, 14, 15,
Chatur Maas - tot 13 nov geen goede tijd
November 18, 19, 20, 25, 28, 29,
December 7, 8, 10,


Vivah Muhurta 2014

Januari 18, 20, 21, 22, 27, 28,
Februari 3, 4, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26,
Maart 2,


Alle Muhurta gedurende Panchangam 2070

Mogelijkheden om aan het Vedische Astrologie
en Yagya Programma deel te nemen:

In de Vedische tijd was het gebruikelijk dat de Priester-orde spirituele ondersteuning gaf aan andere groeperingen van de samenleving, in het bijzonder aan de koning, zijn staf, leger en verder aan de handelaren en boeren. Op hun beurt ondersteunden deze groeperingen de Pandits door hen in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak werd aan een Pandit voedsel of bijvoorbeeld een koe gedoneerd in ruil voor het verrichten van de kosmische rituelen, die voorspoed, en welzijn garandeerden. Een uniek systeem dat wij opnieuw in de samenleving willen invoeren. Door middel van een maandelijkse donatie kunt u permanent deelnemen aan het programma.
In ruil voor uw maandelijkse bijdrage krijgt u het volgende:

De Pandit verricht elke ochtend vroeg een Puja, waarbij tijdens het ritueel de offeranden mede namens u aan de kosmische krachten worden opgedragen. De Pandit vraagt om voorspoed, gezondheid en welzijn voor u of uw familie

Kosmisch gezien is uw geboortedag een belangrijke mijlpaal. In de Vedische tijd was het gebruikelijk dat de Pandit op deze dag voor de betrokkene een Yagya verrichtte voor het komende jaar, mede gebaseerd op de gegevens van de geboortekaart en de eigen wensen van de betrokkene. Elk jaar op uw verjaardag zal de Pandit een speciale verjaardags- Yagya voor u uitvoeren.
Consult Vedische Astrologie
Een consult Vedische Astrologie wordt gegeven op basis van iemands geboortekaart. De geboortekaart bevat alle mogelijke levensgebieden zoals persoonlijkheid, rijkdom, sociale relaties, gezondheid, beroep, enz. Het systeem van de Vedische Astrologie is heel nauwkeurig en geeft een diepgaand inzicht in heden, verleden en toekomst. Het is een ideaal systeem voor kennis over jezelf, je relaties en mogelijkheden voor persoonlijke groei. Ook kan een geschiktsheids analyse van twee personen (levenspartners of business partners) worden gemaakt. En tenslotte behoort een bedrijfsconsult, voor mogelijke verbetering van de bedrijfsresultaten, tot de mogelijkheden.

Puja (eenmalig)
Een Puja is een Vedische ceremonie die al gauw een paar uur duurt. In het algemeen is ze bedoeld om hindernissen uit de weg te ruimen of positieve tendensen te bevorderen. Dit kan worden bepaald aan de hand van een geboortekaart, maar ook de eigen wensen van de persoon zijn belangrijk. De Puja wordt uitgevoerd tot een daartoe opgeleide Vedische Pandit (Priester), die de relevante mantra’s uit de Veda’s reciteert. Deze mantra’s hebben grote kracht. Ook de personen verbonden met degene die om de Puja hebben verzocht, worden direct bij de ceremonie betrokken.

Yagya (herhalingseffect)
Een Yagya is eveneens een Vedische ceremonie, die voor bepaald doel wordt verricht en vaker kan worden herhaald. Gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de geboortekaart kan de Pandit een speciale Yagya aanbevelen voor verbetering in bepaalde levensgebieden. De lijst van mogelijke Yagyas houdt verband met de levensgebieden van de geboortekaart. Ook kan een Yagya worden gedaan voor het verbeteren of neutraliseren van het effect van een of meer planeten, indien dat vanuit de geboortekaart wenselijk blijkt. De Yagya wordt op vaste tijden, meestal in de vroege ochtend, door de Pandit uitgevoerd ten behoeve van degene die om de Yagya heeft verzocht. Yagyas hebben een zeer krachtig effect.

Mantra healing/ 2 soorten
De eerste waarbij het helpt is bij lichamelijke kwalen zoals: chronisch vermoeidheidssyndroom (ME), diabetes, huidtuberculose (lupus), AID’s, kanker en andere vormen van ziekten die systeembrede problemen geven.
De tweede waarbij het helpt is bij emotionele of mentale pijn zoals: depressie, algemene zwaarmoedigheid of simpel negativiteit. Mensen met Bulimia of Anorexia (beide eetstoornissen) zouden deze opzet van Mantra’s ook kunnen proberen.
Als extra wordt de Hanuman Mantra beschreven die helpt bij verscheidene situaties. Hanuman, een zeer belangrijk figuur in de Hindu klassieker De Ramayana, is een allegorische representatie voor onze prana (een vorm van levensenergie die ons subtiele lichaam energie geeft).

Lezingen op aanvraag

Workshops:

Patanjali Yoga Sutra (Encyclopedie van Yoga): Cursus - uitleg, filosofie en praktijk m.b.t. mantra's en sutra's, leren om deze goed uit te spreken en te reciteren, heeft een verdiepende invloed op je leven, tijdsduur is afhankelijk van eigen ontwikkeling, onbepaald. Certificaat te behalen afhankelijk van persoonlijke ontwikkeling in overleg met Pt Shankar

Vaastu Shastra: Cursus - uitleg en leren toepassen van de Vedische kennis op architectuur, 10 lessen met certificaat

Opleiding tot Vedisch Priester (Pandit) en in Vedische Astrologie.

Bel voor meer informatie en mogelijkheden: 0647334747

Zie ook agenda in het hoofdmenu.


Vedische Astrologie

De Indiase Astrologie maakt al vanaf het begin der tijden onderdeel uit van de Vedische cultuur en wetenschap. De meeste Vedische priesters waren ook astroloog en ze genoten van een hoog aanzien in de oude Indiase gemeenschap. De Rigveda bevat tal van aanwijzingen over de astrologie en haar verschillende methodieken. In latere tijden zijn deze bevindingen in een uniek systeem ondergebracht, dat als ‘Jyotisch’ (letterlijk: het innerlijke, goddelijke licht) bekend staat. Jyotisch gaat uit van het oeroude principe dat schepping, handhaving en ontbinding van alle fenomenen en gebeurtenissen in de tijd met zo’n precisie plaats vinden, dat hun cycli kunnen worden berekend en dat hun interacties voorspelbare effecten opleveren. Ze beschouwt de tijd hierbij als een eenheid die in drie elementen onderverdeeld kan worden: heden, verleden en toekomst.

De westerse astrologie, die zich voor het eerst ontwikkelde in het oude Griekenland, stamt weliswaar rechtstreeks af van die van India, maar is door de eeuwen heen verwaterd en versnipperd. De Vedische Astrologie omvat een compleet arsenaal van astrologische en astronomische technieken en is een holistische benadering om inzicht te krijgen in de relatie tussen de mens en de kosmos. Overigens is de populariteit van de Vedische Astrologie in het westen de laatste jaren erg toegenomen. De drie hoofdgebieden van Jyotisch zijn:

Samhita
Dit onderdeel houdt zich bezig met zaken op wereldniveau, waaronder inzicht in (komende) gebeurtenissen zoals internationale conflicten, natuurrampen en klimaat veranderingen. Met de kennis van Samhita is het mogelijk een veel dieper inzicht in individuele, collectieve en planetaire krachten en verhoudingen te krijgen om werkelijke vooruitgang te maken voor het realiseren van een ideale samenleving.

Ganita
Dit onderdeel houdt zich bezig met wiskundige berekeningen over de stand en bewegingen van planeten, sterren en sterrenstelsels. Ze is te vergelijken met de astronomie zoals wij die tegenwoordig kennen. Maar dit onderdeel is veel completer dan de astronomie, omdat zij niet alleen de uiterlijke bewegingen bestudeert maar ook inzicht geeft in hun innerlijke (onzichtbare) invloeden. Zo berekent en verklaart Ganita de structuur en het mechanisme van ons zonnestelsel en van het universum voor het welzijn van de hele mensheid.

Hora
Dit onderdeel houdt zich bezig met de analyse en voorspelling op basis van de geboortekaart. De geboortekaart geeft een praktische sleutel om de krachten en trends van het leven voor een ieder zichtbaar en concreet te maken. Een belangrijk onderdeel van Hora is de Muhurta, het onderdeel van de Vedische Astrologie dat zich bezig houdt met het vaststellen van gunstige dagen of tijdstippen voor het huwelijk en andere belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Vedische Kalender, die gebaseerd is op de bewegingen van de Zon en de Maan.

De Negen Hemellichamen Naam:
Sanskriet:
Betekenis:
Kleur:
Edelsteen:
Zon
Surya
zelf
roodbruin
robijn
Maan
Chandra
geest
wit, rose
parel
Mars
Mangal (Kuja)
energie
rood
koraal
Mercurius
Buddha
intellect
groen
smaragd
Jupiter
Guru
wijsheid
oker, geel
gele saffier
Venus
Sukra
potentie
wit, gemengd
diamant
Saturnus
Sani
verdriet
blauw, zwart
blauwe saffier
Rahu
Rahu
wereldse verlangens
blauw, zwart
agaat
Ketu
Ketu
belemmering
rood
katsoog


Wat is en hoe werkt een planeet?
Een planeet is de concentratie of verdichting van een hele familie van natuurwetten. We kunnen haar vergelijken met een menselijk lichaam. Een menselijk lichaam bestaat uit veel meer dan alleen het lichaam; het is de uitgedrukte, stoffelijke concentratie van een geheel dat zich oneindig veel verder uitstrekt dan haar fysieke begrenzingen. En op dezelfde wijze als het menselijk lichaam voortdurend aan veranderingen onderhevig is (de cellen van al onze organen zijn geen seconde hetzelfde, maar vernieuwen zich continue), zo transformeert ook de invloed van een planeet voortdurend. Kortom, de negen planeten zijn de uitdrukkingen van het principe van transformatie in de natuur, het proces van de evolutie.

Van oudsher heeft de invloed van de hemellichamen op de mens in de Vedische cultuur, natuurlijk ook in andere oude culturen, een grote rol gespeeld. In de Vedische cultuur wordt de Zon vereerd als Surya Devata en zijn symbool, het vuur, speelt nog steeds een belangrijke rol in de dagelijkse rituelen. De Zon als de bron van alle leven op aarde vertegenwoordigt prana, de levenskracht, de kosmische energie.
De Maan is in de Vedische hymnen bekend als Soma, de geest. Zij is het kanaal waardoor de energie van de Zon zich uitdrukt in het leven van alle dag. Haar invloed op het moment van geboorte en de verdere ontwikkeling daarvan is bijzonder groot.
Mercurius vertegenwoordigt het intellect, brengt jeugdigheid en beheerst spreken en schrijven. Mars is van nature een boosdoener en veroorzaakt strijd, maar geeft ook kracht en energie.
Jupiter is de leraar van de Deva’s en staat voor wijsheid; hij is de grote weldoener die rechtvaardigheid en menslievendheid ten toon spreidt.
Venus staat voor schoonheid, luxe, comfort, harmonie en materieel succes.
Saturnus geeft aan wat een mens nog moet overwinnen in het leven; hij kan daardoor nogal wat verdriet of teleurstelling veroorzaken, maar op het einde van de weg kan hij de mens het hoogste inzicht schenken.
Rahu en Ketu zijn de twee Maanknopen, die van nature boosdoeners zijn en die, al dan niet onverwacht, belemmeringen kunnen opwerpen op de levensweg.

De planeten in de horoscoop geven de patronen aan waaruit het leven is opgebouwd, tegelijkertijd geven ze de richting aan. De geboortekaart is een nauwkeurig kompas dat heel precies alle karakteristieken en levensperioden aangeeft, bestaande uit de voortdurende transformaties van de planeten en de daaruit af te leiden effecten. Als men geen idee heeft waar Amerika ligt, is het heel moeilijk er naar toe te varen. Wanneer men in het bezit is van een atlas, die heel nauwkeurig op basis van lengte- en breedtegraden aangeeft waar Amerika ligt, wordt het opeens een stuk gemakkelijker. Een wijze laat zich door de invloeden van de kosmische krachten leiden, maakt er gebruik van en stelt zich erop in. Daardoor voegt hij spontaan meer geluk, wijsheid en een betere gezondheid toe aan zijn leven. Als een lantaarn op iemands levensweg zet de Vedische Astrologie de mogelijkheden, bekwaamheden en beperkingen uit voor ieder mens, die evenwel zelf altijd de beslissingen neemt en daarom verantwoordelijk blijft voor alles wat er gebeurd.

In deze rubriek kunt U artikelen en verslagen vinden vanuit de Vedische Visie en activiteiten die hebben plaatsgevonden.Klik op de plaatjes die naast het betreffende artikel staan om het te lezen.
Drs. S. Harinandan Singh, sociaalpsycholoog en aryuveda geneeskundige van het Aryuveda Therapie Centrum in Schiedam zal in deze rubriek enige bijdragen gaan geven, waarvoor onze dank.

Hier kunt u diverse artikelen bestellen:

Maak het bedrag over op reknr 4829989 tnv Muhurta Instituut
Vergeet niet het nummer van het artikel en uw adres te vermelden.
Het bedrag is inclusief btw en verzendkosten.

Boekjes verkrijgbaar die geschreven zijn door Pt Shankar Upadhyay, 2,50 per stuk:

Nr 1. Shradha Ritueel: Beschreven wordt welke vedische rituelen gehanteerd worden als iemand sterft.

Nr 2. Brahmanen en het kastensysteem: Uitleg over de hedendaagse gedachtengang en misverstanden die zijn onstaan.

Nr 3. Introductie: Hindoe rituelen en gebruiken Deel 1. Een leuk en informatief boekje met 20 vragen en antwoorden over het hindoeïsme


Nr 001 Himalaya zout, de beste en zuiverste kwaliteit:

Alleen per 5 kilo, een pakket bevat 5 pakken á 1 kg, inclusief btw en verzendkosten 45,00 (is goedkoper dan in de winkel 9,85 per kilo)

Voor horoscoop-advies graag alle velden invullen, advies wordt niet per mail of telefoon gegeven, U maakt hiervoor een afspraak.

Adres:
Muhurta Instituut
Zuidwendingerweg 96
9663AN Nieuwe Pekela

Telefoon: 0647334747 (0637139764 Telesur)

Postbank: 4829989 tnv Muhurta Instituut


emailadres: sanatan@hotmail.nl

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

Adres: Abraham Westersstraat A25
9664 PA Nieuwe Pekela
Nederland

emailadres: sanatan@hotmail.nl

Tel/fax: 0597-676395
Mobiel : 06-47334747

Bank: ING 1726138
IBAN: NL16INGB0001726138
BIC : INGBNL2A

KVK : 01138125

Swami Brahmadeoji - Brahmavairaagy

Guru Swami Brahmadeoji - Brahmavairaagy was born in the period of Kartik Purnima on the 18th of November 1945 to a pious Brahmin family, in the holy village of Kashi also known as Varanasi or Benares.
His natural disposition led him to his mission in life: that of promoting happiness and the elevation of the social and spiritual aspects of mankind.This was evident even as a child and he was nourished and nurtured by his parents to follow the spiritual path.
He was inspired by great spiritual personalities of which Ramakrishna Parmahansa, Swami Vivekananda, Yogi Arvind and Ramana Maharashi had the most outstanding impressions and contributions to the molding of his spiritual destiny, and his social and cultural inspiration was influenced by Mahatma Gandhi, Acharya Vinoba Bhavey, and Guru Golwalkarji.
His spiritual journeys have led him to Shree Sathya Sai Baba, whom he visits very often.
He graduated with a Bachelor in Education degree from Calcutta University and a Masters in Science and Philosophy from the University of Agra. During his student years he was a dynamic and active member in the Student Movement for Reformation of the Indian Education System. Following his graduation he taught Science for five years at a Secondary School in Calcutta.
His formal spiritual training began at the RamaKrishna Mission under the Vivekananda tradition. It continued in Yoga and Meditation with the great Yogi Shri Dev Raha Baba, Shri Baware Ji Maharaj, Shri Ramashraya Das Ji Maharaj and Acharya Vinoba Bhavey.
The Holy Scriptures of the Ramayan and the Bhagwat Gita have been his source of inspiration throughout life. This is reflected since the beginning of his spiritual career at Andman Nico Bar Island in India where he propogated the Ramayan for two years. Following this his international career started in England then moved to Holland in 1986 and continues to this day.
Since 1986 until today he has been a world traveler spreading the message of Divine Consciousness. His journeys have taken him to England, Europe, North America, Caribbean, South East Asia and certain parts of Africa.
Guruji holds several positions of great responsibility which include
·         Vice Chancellor of a Vedic University in Holland
·         Co ordinator to Caribbean Region and European Zone for the Vishwa Hindu Parishad.
·         President of the Vegetarian Society of Europe
·         Secretary of the Vishwa Hindu Maha Sangh, Nepal
As a final note, Guruji is an organizer, a philosopher, philanthropist, mystic and a pioneer of spirituality in this new millennium.

Shri Sitaram Dhaam
Hogendijk 6
1105AC Amsterdam Zuidoost

Telefoon:
Mandir: 0294266942
Pt Shankar: 0647334747
Pt Krishna: 0644737431

 

Om Tat Sat
                                                        
(Continued...)                                                                                                                             (My humble  salutations to the great devotees ,  wikisources  and Pilgrimage tourist guide for the collection )


0 comments:

Post a Comment