Holy Pilgrimage - Hindu temples in Netherlands-4/1Holy Pilgrimage - Hindu temples in Netherlands


Shri Sanatana Dharma,  Amsterdam ,Netherlands

Shri Sitaram Dhaam
Hogendijk 6
1105AC Amsterdam Zuidoost

Telefoon:
Mandir: 0294266942
Pt Shankar: 0647334747
Pt Krishna: 0644737431
“Sitaram Hanuman Sitaram Hanuman
Sitaram Hanuman Sitaram Hanuman“Sitaram Hanuman Shankirtan - zaterdag - 28 dec 2013

Ekadashi komt 2 x per maand voor, 1 x in Shukla Paksha (lichte helft van de maand) en 1 x in Krishna Paksha (donkere helft van de maand). Saphala Ekdashi is gunstig voor voorspoed in het leven op alle gebieden. In de Mahabharat stelt Yudhishthir de vraag aan God Krishna hoe hij zijn koningsschap kon terugwinnen. Het antwoord was dat hij moest vasten en rituelen uitvoeren op Saphala Ekadashi.Hij heeft het advies gevolgd en werd daardoor opnieuw koning. Sindsdien worden op Saphala Ekadashi rituelen uitgevoerd, mantra’s gereciteerd om het tij te keren voor zaken die niet goed verlopen zijn of om voorspoed te creëren.

Op 28 december gaan we in de Shri Sitaram Dhaam deze Sitaram Hanuman Shankirtan uitvoeren. Dat wil zeggen dat de naam van God Sitaram en Hanuman gereciteerd wordt. Momenteel zijn we in het Kali tijdperk, dit betekent dat wanneer men de naam van God Ram reciteert of er naar luistert dat men de zonden vernietigt en verontreinigingen van de ziel.

Als men een lamp op de drempel van de voordeur van een huis legt, geeft deze lamp geeft zowel licht naar buiten als naar binnen. Zo kan men het ook zien als de naam van God gereciteerd word door de mond(deur) en de tong(drempel) van de mens(huis)
Programma

17.00 Puja
18.00 Hawan
19.00 Kirtan
20.00 Aarti Bhojan
Persad


Hawan


Degene die de aan de Hawan

willen deelnemen worden verzocht
om tussen 1800 en 18.15 aanwezig te
zijn. U kunt uw eigen Hawan
samagri meebrengen (evt ook te
koop in de Mandir). Zorg ook voor
een warme jas (buiten).
Project Gau Visvaya Mataram

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland is vanaf 15 juli een project gestart om respect voor het leven van de koe te vragen. Zoals u wellicht weet, wordt de koe in India als heilig gezien en in westerse landen heeft men vaak geen idee waarom dit zo is. Het grootste doel van de stichting is om authentieke kennis en informatie met betrekking tot het Hindoeïsme uit te dragen. Voor de Hindoe staat het beschermen van de koe hoog in het vaandel. Het is een van de belangrijkste doelen in zijn of haar leven. Leest u ook het boekje in de onderstaande link. In Nederland wordt de koe als een product gefokt, uitgemolken en geslacht voor consumptie etc. De kwaliteit van het leven van de koe is erbarmelijk. De kalfjes worden onthoornd en het leven mag zo’n 5 jaar duren in plaats van de volle 20 jaar. Tegenwoordig is men zover verwijderd van natuurlijke principes en waarden, dat het onmogelijk is om een koe of ander dier te zien als een wezen met een ziel en gevoelens. We vragen ons af of de mens van nature wel een vleeseter is, dan zouden we immers wel een gebit gekregen hebben om rauw vlees te eten en darmen die het kunnen verteren. We moeten het prepareren om het weg te kunnen krijgen. De koe is de koe niet meer zoals ze behoort te zijn. Laten we vanuit een spiritueel oogpunt zorg gaan dragen voor onszelf en de natuur. Immers alles is opgebouwd uit dezelfde elektronen, jij, wij, de dieren, planten, bomen en alle materiële zaken die we gecreëerd hebben. Laten we het leven niet verder in disharmonie brengen door alsmaar in natuurlijke processen in te grijpen. We vragen bij deze aandacht en respect voor het leven van de koe en hopen dat, als u zich kunt vinden in deze gedachten, u dit project steunt en zegent.

U kunt dit project steunen door middel van een handtekening te zetten in het boek bij Pt Shankar.

U kunt ook een handtekening/mailtje sturen, kijk in het Menu bij Handtekening Gau Mata. Deze worden ook verzameld en in het boek gezet.

Aangezien we ook kosten maken vragen we tevens financiële steun.

Bezoek aan het koeienrusthuis in Zandhuizen. Bert zet ook zijn handtekening onder grote belangstelling van deze koe.


Shri Sitaram Dhaam
Elke zondag Mandirdienst 10.00 - 13.00 uur

Elke dag inloop/ spreekuur Mandir 19.00 - 21.00 uur.

Hogendijk 6 / 1105AC Amsterdam Zuidoost

 
Informatie 0294266942

Pt. Shankar Upadhyay  0647334747
Pt. Krishna Biharie 0644737431

In het hoofd-menu Vedische kalender kunt u de goede Vivah Muhurta zien voor 2013/2014
Sanatan TV uitzendingen op Salto 2
Elke 1e vrijdag van de maand 10.00 tot 11.00 uur.
Elke 2e dinsdag van de maand herhaling van 15.00 - 16.00 uur

Voor de komende maanden in 2012 zijn dat:

vrijdag: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

Alle uitzendingen worden gemaakt vanuit Shri Sitaram Dhaam met medewerking van:
Dhr. Ramdeo Krishna - filmopnames en editing
Jennifer Bandhoe - presentatie
Pt. Shankar Upadhyay
Reclame maken !
Tijdens de uitzendingen is het mogelijk om uw reclame boodschap te laten zien. Heeft u interresse neem dan contact op voor informatie en mogelijkheden met:
 Dhr. Ramdeo Krishna 0642057247
 Purohit:

Biografie

Pt. Shankar Upadhyay (foto linksboven), afkomstig uit Benares, India, woonachtig in Nederland. Hij is geboren in de traditie van de Brahmanen, waar kennis van vader op zoon wordt doorgegeven, zijn vader is Sant Shri Swami Brahma Deo Upadhyay Maharaj (foto rechtsboven). Daarnaast heeft hij een academische opleiding genoten aan de Benares Hindu University. Binnen zijn kennisgebied ligt Vedische Astrologie, Karmakand (Vedische rituelen), Vastu Shastra (Vedische Architectuur), filosofie, Hindi en Sanskriet. Hij is bevoegd vedisch priester (pandit).
Pandit Shankar, zoals hij in de wandelgangen wordt genoemd, heeft in Nederland een drukke praktijk opgebouwd. Hij is voornamelijk werkzaam voor de Hindoestaanse gemeenschap maar inmiddels groeit ook het aantal belangstellenden uit andere groeperingen. Hij verzorgt astrologisch advies, voert vedische rituelen uit zoals Puja's, Yagya's en Katha's en geeft oa. consulten en workshops.  Elk jaar berekent hij de Pachanga ofwel Patra, de vedische kalender voor gebruik in Nederland en Belgie. 

Puja

Een Puja is een Vedische ceremonie die al gauw een paar uur duurt. In het algemeen is ze bedoeld om hindernissen uit de weg te ruimen of positieve tendensen te bevorderen. Dit kan worden bepaald aan de hand van een geboortekaart uit de horoscoop, maar ook de eigen wensen van de persoon zijn belangrijk. De Puja wordt uitgevoerd tot een daartoe opgeleide Vedische Pandit (Priester), die de relevante mantra’s uit de Veda’s reciteert. Deze mantra’s hebben grote kracht. Ook de personen verbonden met degene die om de Puja hebben verzocht, worden direct bij de ceremonie betrokken.


Mens en Universum

Door het raadsel van het leven te bestuderen leert men stukje voor stukje de analogie van de relatie mens-universum te ontrafelen en de verborgen schoonheid van het leven te ontdekken. Die schoonheid is vooral de ervaring van het wonder dat alles Een is, uit Eenheid voorkomt en naar Eenheid toegroeit. Elke ervaring en elke gebeurtenis in het leven verwijst in feite altijd naar het Zelf. Wat doen wij ermee, wat leren wij ervan, dit is wat de Hindoe geleerden altijd hebben onderricht. Geleidelijk aan wordt de student van het leven zich ervan bewust dat hijzelf het mooiste wonder van de natuur is en een getrouwe kopie is van het grotere geheel. Wanneer deze ervaring in de mens groeit, is de weg vrij om het leven te leren waarderen en vol geluk te gaan ervaren. Dit is het geboorterecht van ieder mens.
Yagya's

Yagyas zijn bepaalde handelingen of rituelen met een levensondersteunend of levensbevorderlijk effect. De wijze waarop deze Yagyas verricht moeten worden en hun effecten worden uitvoerig in de Veda’s beschreven. De Veda’s zijn de oudste overleveringen van wijsheid die we kennen. De Yagyas worden verricht door een of meer Vedische Pandits voor het welzijn van een persoon, een familie, een organisatie of een samenleving. Ten tijde van de Vedische hoogcultuur, vele duizenden jaren geleden, maakten ze deel uit van het dagelijks leven. In die tijd beschikte men over de kennis op welke wijze men onvoorziene of ongewenste gebeurtenissen ongedaan kan maken, door gebruik te maken van de kosmische krachten. De werking van deze kosmische krachten kan wellicht niet geheel door het menselijk verstand worden begrepen, maar dat doet geen enkele afbreuk aan hun effecten, die heel concreet en positief zijn.

Door gebruik te maken van:
- de geboortekaart kan een Yagya heel persoonlijk worden aangewend.
- de Vedische Kalender kunnen gunstige voorwaarden worden geschapen.
- een bevoegde Pandit kan een optimaal resultaat worden verkregen.
Mantra's

Het woord 'mantra' is samengesteld uit de Sanskriet wortels: man - denken en tra-bevrijden en betekent in de eerste plaats het zichzelf bevrijden van alle beperkingen door middel van een mentaal proces. Het heelal, waarin de mens leeft, bestaat geheel uit trillingen of frequenties die verschillende snelheden hebben. Deze trillingen komen voort uit de eerste oer-trilling die zelf een golfbeweging voortbrengt in de oceaan van Prakriti(de natuur). Uit deze oertrilling komen andere trillingen voort en hieruit is het hele universum onstaan, dat zelf niets anders is dan een bundel van trillingen.

Een mantra is een klank of een combinatie van subtiele klanken of trillingen, die voor de gebruiker een bepaalde uitwerking heeft op zijn hele wezen, maar ook op zijn omgeving. Daarom kunnen ze alleen worden samengesteld en geselecteerd door de hoog ontwikkelde zieners die van hun subtiele werking en al hun effecten op de hoogte zijn. In de toestand van Samadhi zijn de oermantra's door de rishi's(zieners)geschouwd. Deze zijn van goddelijke aard, bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker om de oorspronkelijke toestand van bestaan opnieuw te verlevendigen. Door gebruik te maken van mantra's maakt de mens gebruik van dezelfde scheppende kracht als Brahma, de schepper zelve en kan hij uiteindelijk eenheid met Brahman, het Absolute, tot stand brengen. Maar dit kan alleen worden bereikt wanneer de beoefenaar zuiverheid van lichaam, spreken en denken betracht, omdat anders zelfs het tegenovergestelde effect kan optreden.
Er bestaan verschillende soorten mantra's. Men kan ze rangschikken naar het aantal lettergrepen, dit aantal kan varieren van 1 tot 1000. De mantra's die uit een lettergreep bestaan worden als de oorspronkelijke of fundamentele mantra's beschouwd. Er wordt van gezegd dat ze alle natuurlijke of ware namen bij benadering weergeven. In het gewone taalgebruik hebben ze geen betekenis. Hun betekenis ligt in de specifieke kracht of energie, zoals vuur van kennis, shakti of maaya, die in het speciale frequentie-patroon van de mantra besloten ligt. Zij beïnvloeden, via het gehoorzintuig, de sympatische en parasympatische zenuwen die in een zeer verfijnd netwerk over het lichaam en haar organen verspreid zijn. Deze zenuwen beïnvloeden op hun beurt de twee hemisferen van de hersenschors.
De tweede categorie van mantra's, die met twee of drie lettergrepen, omvat wetenschappelijke combinaties van bepaalde klanken en deze krijgen een grotere kracht wanneer ze meerdere malen herhaald worden. Door herhaling of door de mantra op andere wijze te gebruiken is het mogelijk de kracht van de mantra te materialiseren. Bijvoorbeeld door een bepaalde energie of kracht te scheppen met het doel om genezing of zuivering te bewerkstelligen. Voor alle mantra's geld dat hun klankwaarde even belangrijk is als hun betekenis.
Ook de plaats waar men de mantra (of meditatie) beoefend kan van invloed zijn op het beoogde effect. Klimatologische factoren kunnen het effect verhogen maar ook de aanwezigheid van magnetische energie of een hoge mate van negatieve ionen in de atmosfeer. van oudsher worden de volgende plaatsen aanbevolen voor beoefenen van mantra's: de plaats waar een verlichte yogi veel heeft gemediteerd, diep in een bos, een vredelievend land, gebied, bij het ontmoetingspunt van 2 rivieren, een waterval of aan de oever van de rivier, heilige plaatsen, een grot in de bergen of in een bloementuin.
De mantra OM of AUM, Praanava genoemd, is bij benadering, de uitdrukking van de eeuwige, mystieke oerklank die het hele universum in slechts een lettergreep omvat. De letters vormen een driehoek die fysiek alle mogelijkheden van geluid weergeven. Deze heilige klank bevat in zichzelf het verleden, het heden en de toekomst en is in zichzelf tijdloos. Ze drukt de totaliteit uit van Brahman of de Universele Ziel en bevat de essentie van alles wat heilig is in het Vedische denken. Ze wordt gebruikt aan het begin van de meditatie, aan het begin en eind van een gebed of recitatie, bij de beoefening van Yoga. In feite op ieder ogenblik dat de gedachte aan Brahman het bestaan van de mens doorstraalt.
Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die worden weergegeven door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, hun basis vinden in de oertrilling OM. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen, kan men ook zeggen dat alle talen voortgekomen zijn uit deze ene oerklank. Deze oerklank gaat door de fijnere en grovere aspecten van het bestaan heen en verschijnt tenslotte als de klank, die in de stoffelijke wereld wordt voortgebracht door de stembanden van de mens-de menselijke stem.
De chakra's of energiecentra in het lichaam staan in verband met bepaalde klanken en daarom met bepaalde letters van het Sanskriet alfabet. Alle letters zijn in deze chakra's vertegenwoordigd en dit verklaard waarom in de beschrijvingen over de verering en de opwekking van de Kundalini met behulp van mantra's een verband wordt gelegd met de verschillende letters van het alfabet. Met behulp van de juiste mantra kan de mens scheppend bezig zijn en alles realiseren wat hij wil.
GAAYATRI MANTRA
De Gaayatri Mantra wordt wel als de belangrijkste van de Veda's beschouwd en wanneer ze op de juiste wijze door een Sat Guru (ware geestelijke leermeester)aan een leerling wordt overgedragen en met volle toewijding regelmatig wordt herhaald, kan de hoogste wijsheid worden verkregen. Er zijn oneindig veel mantra's in de Gaayatri Mantra aanwezig, die opgedragen zijn aan Shiva, Ganesha, Vishnu en de goddelijke moeder Gaayatri. Zolas alle rivieren uitkomen in de oceaan, zo zijn alle mantra's verenigd in de Gaayatri mantra.

OM BHOOR BHUVAH SWAH TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASYA DHEEMAHI DHIYO YO NAH PRACHODAYAAT

Vaastu Shastra (Vasati- Vastu)

Vaastu is een hele oude manier, volgens de Vedische geschriften, om de kennis van de universele natuurwetten toe te passen op de architectuur. De indeling van ruimtes in een huis, gebouw of op grondgebied wordt zo bepaald dat dit in harmonie met de natuurwetten is. Men kan zo optimaal wonen in een huis, werken in een bedrijfspand, verblijven in winkelcentra, hotels, scholen, ziekenhuizen, kerken etc. Zelfs de aanleg van parken, wegen en steden zijn op dit principe toe te passen.
Deze bestaande kennis, over de toepassing van natuurwetten op architectuur, is interessant om eens nader te onderzoeken in relatie tot de bouwstijlen in het westen. In India wordt deze kennis al eeuwen toegepast en onlangs is bv. ontdekt waarom er veel ongelukken waren op een bepaalde snelweg. Bewust heeft men het kruispunt van een grote weg van het noorden naar het zuiden en een weg van het oosten naar het westen, verlegd zodat deze meer in harmonie is met het gehele land. In China kent men de Feng Shui en wordt ook al sinds oude tijden toegepast.

Een goede energiestroom brengt niet alleen harmonie maar ook welbevinden, welzijn en welvaart. Een huis dat een thuis is, een winkel die goed verkoopt, een school die de rust geeft om goed te kunnen leren, een ziekenhuis waar men sneller kan genezen omdat alles goed draait. Gebouwen die bestand zijn tegen natuurrampen zijn meestal volgens Vaastu begrippen gebouwd, bewust of onbewust.
Door te kijken naar de ligging, indeling en omgevingsfactoren van het huis, bedrijf of anderszins, volgens de Vaastu principes, kan bekeken worden of de bouw en ligging harmonisch zijn. Een aantal onaangename zaken als ziekte, verstoringen in relaties, moeizame bedrijfsontwikkelingen en het onderhoud van het huis om er een paar te noemen kunnen het effect zijn van het ontbreken van deze harmonie.

Ieder mens wil zich graag goed voelen, gedachten, daden, omgevingsfactoren als kleding, kleuren, geuren, huis, vrienden, studie, een leuke baan of vakantieplaatsen, zijn min of meer bewuste keuzes om datgene aan te trekken wat bij ons past. Zelfkennis vergroot de kans om deze factoren meer optimaal te laten zijn voor wie we in wezen zijn. In het westen kopen we een huis wat op het eerste gezicht bevalt, wat groot genoeg is en in een buurt die we leuk vinden. We richten het huis en de tuin in naar onze smaak. Naarmate we zelf meer gevoel voor harmonie ontwikkeld hebben passen we het op ons gevoel zo aan dat we het als prettig ervaren. Vaak spelen zaken als modetrends, populariteit van een buurt of bezittingen, afstand naar het werk, partner etc. een grote rol bij onze keuzes voor onze leefplek. Als het huis goed aanvoelt nemen we het besluit om er te gaan wonen. Toch kan het zijn dat de energiestroom verstoord is, puur door de ligging van het huis, een boom voor de ingang of een keuken in de verkeerde hoek van het huis.
Resonantie (trilling)

Bij de geboorte van een kind in India wordt, bij het bepalen van de roepnaam, meteen de relatie gelegd met de stand van de planeten waaronder het kind geboren is. De trilling van de roepnaam moet in overeenstemming zijn met die van de betreffende planeet om zo optimaal te kunnen ontwikkelen en leven.
In de Vedische astrologie is de trilling van de roepnaam van belang bij het maken van een horoscoop. Ook in de Vaastu wordt de trilling van de roepnaam in verband gebracht met de trilling van de plaatsnaam en straatnaam. Dat kan binnen een groep mensen, bv een gezin, verschillende effecten hebben. Voor de een kan het positief uitwerken en voor de ander kan het juist negatieve effecten geven.
Er zijn heel veel mogelijkheden, en combinaties hiervan, om zaken in het licht van de Vaastu te bekijken.
Op een grondgebied (perceel) wordt gekeken naar de hoogte of de laagte van de grond in de context van de windrichtingen en de 5 elementen. Bv als de grond hoger ligt in het zuiden dan heeft dit positieve effecten op het gebied van welvaart, financiën en als de grond lager ligt in het noord/westen kan dit veel stress veroorzaken. De vorm van een grondgebied geeft ook effecten.
Ook de ligging van het huis in relatie tot de grond, hoog of laag, windrichtingen etc. hebben bepaalde effecten. Maar ook de ligging van het huis, gebouw, bedrijf in een bepaalde buurt, de straten erom heen, water in de buurt, de hemelwaterafvoer, de ligging van de riolering, bomen rond het huis en nog talloze zaken zijn van belang bij de bepaling voor de positieve of negatieve effecten die dit kan geven.

Door een goede analyse te maken kunnen veel problemen die anderszins niet te verklaren zijn wellicht opgespoord worden en om de balans te herstellen zijn er diverse mogelijkheden voorhanden. Van enkele simpele veranderingen tot meer uitgebreide acties als het weghalen van een boom, herindelen van een bepaalde ruimte of een Vedisch ritueel waarbij met mantra’s de negatieve trillingen geneutraliseerd worden en de energie weer in balans gebracht wordt.

Voor informatie, afspraken voor consulten/onderzoek en ook Vaastu Workshops kijk bij diensten en/of agenda in het hoofdmenu.


Feestdagen

Navaratri
Chitra, de eerste maand van het Vedisch jaar, begint op eerste dag na Nieuwe Maan in. De eerste dag van de maand Chitra is een van de allerbelangrijkste in Astrologische kalender. Op deze dag wordt overal op wereld (waar hindustanen wonen) de vlag uitgestoken, worden zoete lekkernijen klaargemaakt en wensen de mensen elkaar voorspoed en geluk. Op deze eerste dag van de maand Chitra begint Navaratri (negen nachten). Dit hoogtepunt van de Vedisch Festival wordt twee keer per jaar gevierd, de eerste keer in de maand Chitra en de tweede keer in de mand Ashwin. Ze duurt negen (Maan) dagen en nachten wordt gehouden ter ere van de negen manifestaties van de godin Durga, in Haar verschijning van de Goddelijke Moeder. Maa Durga en Heer Shiva zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Shiva is de eeuwige, stille getuige, onveranderlijk van aard en Durga is Zijn altijd actieve Shakti=Energie.

De verering Puja van Maa Durga tijdens deze negen dagen is met name geschikt om alle mogelijke obstakels te verwijderen en om angst, ziekte en andere relativiteit te elimineren. In deze periode wordt Puja gedaan, thuis of in de Mandir (tempel), worden Yagya’s verricht, wordt voedsel aan de Brahmaan aangeboden en kan worden gevast.


Shri Ram Navmi
Aangezien Shri Ram op de negende dag van de maand Chitra is geboren, wordt op deze dag Shri Ram Navami gevierd. Op deze dag worden tempels die aan Shri Ram gewijd zijn mooi versierd met lichten en bloemen. Brahmanen(Pandits) reciteren de Ramaayana en Mantra en vertellen over de belangrijk aspecten van het leven en karakter van Shri Ram. De naam van Ram wordt voortdurend herhaald (ram naam) omdat deze het hart zuivert.


Shri Hanuman Jayanti
Op de dag van Volle Maan, de eerste Volle Maan van het jaar (Chitra Shukala Paksha Purnima), wordt de geboorte dag van Hanuman. Mensen bezoeken de tempel waar Hanuman’s murti (beeld) rijkelijk wordt aangekleed en versierd. Er wordt gevast op deze dag en de beroemde Hanuman Chalisa wordt gereciteerd. Verhalen over Hanuman’s liefde voor en toewijding aan Shri Ram worden hardop voor grote groepen van mensen voorgelezen.


Akshaaya Tritya
De derde dag van de maand Vishakha staat bekend als Akshaaya tritya, eveneens een van de hoogtepunt-dagen van de Vedische kalender. Akshaaya betekent “eeuwigdurend”. Astrologisch staan de zon (in Ram) en de maan (in Stier) op deze dag in hun meest verheven tekens van de dierenriem. Beide hemellichamen zijn de invloedrijkste van de negen planeten. Op deze dag van het jaar zijn hun gezamenlijke invloeden voor de mensheid het meest gunstig. Het is ook de dag waarop, volgens de mythologie, de vedische zieners de Yagya, Puja, in de geschiedenis van de mens verrichtten om de mensheid te ondersteunen in haar zoektocht naar Waarheid. Wat men ook doet op deze dag, al is dit baden het geven van (daan) cadeaus, herhalen van de mantra’s of heilige formules, puja, yagya, offeren in het vuur, het bestuderen, men zal hierdoor oneinige verdienste verwerven.


Vaata Purnima
De dag van Volle Maan in de maand Jyestha wordt als een bijzonder gunstig dag voor vrouwen beschouwd. De vrouwen vasten op deze dag en vereren een schaduwrijke Vaatta vriksha (Banya Boom). Het verhaal hierachter gaat over Savitri, een beeldschone prinses, die niets naliet om haar echtgenoot te behouden. Savitri had tevergeefs geprobeerd haar stervende echtgenoot Styavaan in de weldadige schaduw van een grote Banya boom te verzorgen. Toen Yaama, de God van de dood, haar echtgenoot kwam halen, achtervolgde zij Hem net zolang tot zij haar echtgenoot weer levend en wel terugkreeg. Omdat dit plaatsvond op de dag van Volle Maan in de maand Jyestha, wordt deze dag Vaata Purnima genoemd. De vrouwen vereren de Vaata (Banya Boom) en bidden voor een lang en gezond leven voor hun echtgenoot.


Ganga Dashahara
Deze dagen durende periode wordt toegewijd aan de verering van moeder Ganga. Dasha betekent ‘tien” Haraa betekent “verwijderen”. Op die manier betekent Dasharaa de vernietiging van de tien zonden. Deze vindt plaats op de eerste tot en met de tiende dag van de heldere helft, shukla paksha in de maand Jyastha. De tiende dag is de Ganga dasharaa de dag waarop moeder Ganga op aarde kwam. Men neemt een bad in de rivier op deze dag, geeft voedsel en kleding als liefdadigheid en herhaalt de voorgeschreven Mantra’s


Guru Purnima
De vijftiende dag van de maand Ashaadha is de dag van Volle Maan, Guru Purnima. Herinnering aan de heilige Krishnadwaipaayan Vyaas. Hij was een groot geleerde die onder meer de Mahabharta en vele Puraanas leermeester geëerd met bloemen of geschenken.


Raksha Bandhan
Raksha bandhan wordt gevierd op de dag van Volle Maan in de maand Shraavana. Rakshaa betekent bescherming en Bandhan betekent binden. Een kleurrijk gedecoreerd amulet van katoen wordt op deze dag door zus om de pols van de broer gebonden als bescherming tegen kwade invloeden voor het komende jaar. Op zijn beurt belooft de broer zijn zus of zussen zijn genegenheid en voortdurende bescherming.


Krishna Janmashtmi
Op de achtste dag van donkere helft van Sravaana wordt de geboortedag gevierd van Heer Krishna, de achtste incarnatie van Heer Vishnu. Dit is een van de grootste Festivals van het jaar. Toegewijden vasten 24 uur en beëindigen deze te middernacht, het tijdstip Heer Krishna werd geboren. Krishna’s beeld wordt dan gewassen met melk en zijn naam wordt 108 keer gezongen. Op deze speciale feestdag worden tempels versierd, kirtan gezongen, bellen gerinkeld en speciale zoetigheden klaargemaakt. Er wordt op de schelphoorn geblazen en overal worden mantra’s gereciteerd ter ere van Krishna. In Mathura, de geboorteplaats van Heer Krishna, en in Brindavaan worden grote spirituele bijeenkomsten georganiseerd. Astrologisch gezien werd Heer Krishna geboren op het moment dat de Ascendant stond in het teken stier in de constellatie van Rohini. Dit zou hebben plaats gevonden in het jaar van Viswaasu 5.233 jaar geleden (vanaf 2006) wat betekent 3.227 jaar voor Christus. Volgens de korte tijdscyclus van de Yuga’s was dit inderdaad van het begin van dvapaara Yuga waarin Heer Krishna op aarde heeft geleefd.


Ganesha Chaturthi Ganesha Navaratri
De vierde dag in de maand Bhaadrapada is de geboortedag van Ganesha. De Ganesha Navaratri duurt negen dagen en nachten. Dagelijks wordt Ganesha’s naam door miljoenen mensen bij de aanvang van de puja gereciteerd als eerste God die vereerd moet worden.
Ganesha’s mantra is: "Om Gang Ganeshaaya Namah" (Voor U, Heer Ganesha, Buig ik neer)

Volgens oude traditie is het niet toegestaan om op Ganesha’s geboortedag naar de Maan te kijken. In plaats daarvan kan men de verhalen en legenden over Ganesha lezen die in de Ganpati Upanishad, de Ganesha Puran en de Brahma Vivart Puran zijn opgetekend. Op dit belangrijke moment in de jaarcyclus kan Ganesha vragen alle obstakels te verwijderen die op het spirituele pad worden ervaren en voor innerlijke kracht voor het hebben van succes in alle ondernemingen, materieel en spiritueel.


Pitra paksha (Mahalya)
De donkerste helft van de maand Ashivana is gewijd aan de verering van de voorouders. Het familiehoofd verricht deze plicht op de Tithi waarop de dood van de ouders heeft plaatsgevonden. De laatste dag van deze periode -Amavaasya of dag van Nieuwe Maan- is opgedragen aan alle voorouders. Het is in deze periode niet toegestaan om andere Puja’s te verrichten dan allen gewijd aan de voorouders.


Om Tat Sat
                                                        
(Continued...)                                                                                                                             (My humble  salutations to the great devotees ,  wikisources  and Pilgrimage tourist guide for the collection )

0 comments:

Post a Comment